Kurs gör polisstudenter bättre rustade att hantera utmanande situationer

Polishögskolan i Norge har, tillsammans med sina internationella partners där bland annat Umeå universitet ingår, utvecklat en praktisk kurs som syftar till att bättre förbereda studenterna för att möta utmanande situationer. Kursen har utvecklats med medel för blandade intensiva program (BIP) inom ramen för Erasmus+-programmet.

Från vänster: Theodor Sigurdbergsson från Island, Nele Justine Unland från Tyskland och Jon Heuts från Nederländerna Från vänster: Theodor Sigurdbergsson från Island, Nele Justine Unland från Tyskland och Jon Heuts från Nederländerna.

En central del av kursen handlar om betydelsen av god kommunikation och kunskap om kulturella skillnader.

- Framför allt handlar det om att allmänheten ska bemötas på ett rättvist sätt i sina kontakter med polisen. Studenterna har bland annat undersökt hur detta kan vara avgörande för att avväpna hotfulla situationer i sitt framtida yrke, förklarar Suzanne Louise Bancel, Erasmussamordnare vid Polishögskolan i Norge.

Både digital och fysisk kurs

Under fem dagar samlades polisstudenter från Norge, Sverige, Tyskland, Nederländerna, Finland och Island i Oslo. Eftersom en BIP ska bestå både av en digital och en fysisk del, genomförde studenterna en digital aktivitet innan de träffades i Oslo. På så sätt fick de möjlighet att samarbeta och lära känna varandra bättre innan den fysiska träffen.

I Oslo fick studenterna pröva på att hantera olika utmanande och realistiska situationer med hjälp av inhyrda skådespelare. Efteråt fick de se inspelningar av övningarna och gavs möjlighet att reflektera över sin användning av verbal och icke-verbal kommunikation med målet att avväpna situationen.

Internationell dimension skapar mervärde

Den internationella miljön påverkade kursens dynamik och gav studenterna möjlighet att reflektera över sin egen praxis.

- Studenterna har utmanats att kommunicera på engelska, trots att detta inte är deras modersmål. De säger att det har tvingat dem ur sin komfortzon och gett dem ökad medvetenhet om vikten av god kommunikation, säger Suzanne Louise Bancel.

Samarbetet har också visat studenterna hur stora kulturella likheter det finns mellan de deltagande länderna, även inom polisyrket.

- Icke-verbal kommunikation är överförbar över landsgränserna, menar  studenten Jon Heuts från Nederländerna.

- Jag upplever att det finns få skillnader. Trots att utbildningen skiljer sig något från land till land är kulturen ganska lika, tillägger Nele Justine Unland från Tyskland.

Studenterna påpekar också att de olika nordiska länderna delar en gemensam tanke och kultur när det gäller relationen mellan polisen och det övriga samhället. Trots att de kommer från olika länder arbetar de mot samma mål.

Internationellt nätverk för lärare och forskare

Alla institutioner med projekt inom Erasmus+ individuell mobilitet högre utbildning, har möjlighet att söka medel för att genomföra en BIP. Från 2021 till 2023 har Universitets- och högskolerådet (UHR), det svenska programkontoret för Erasmus+programmet, beviljat medel till 153 BIP:ar.

Vid Polishögskolan i Norge är man mycket nöjd med de möjligheter BIP-modellen inom Erasmus+ ger:

- BIP-modellen har gett oss en utmärkt ram för att utveckla ett starkt internationellt nätverk för lärare och forskare. Vi var aldrig tveksamma till att modellen skulle fungera bra för de involverade lärarna, men att den skulle bidra så starkt till professionellt samarbete bortom själva kursen har varit en glädjande överraskning, avslutar Suzanne Louise Bancel.

Vad är blandade intensivprogram (BIP)?

  • Syftet med blandade intensivprogram (BIP) är att erbjuda kvalitetssäkrade kurser för både interna studenter och studenter från samarbetsländer inom och utanför Europa.
  • En BIP måste inkludera både fysisk och digital deltagande och är öppen för både studenter och personal.
  • Alla institutioner med projekt inom Erasmus+ individuell mobilitet inom högre utbildning (KA131) har möjlighet att ansöka om medel för att genomföra en BIP.
  • Från 2021 till 2023 har UHR beviljat medel till 153 BIP:ar.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024