Design för ökad effekt av informellt lärande

Hallå där Anna Hansen, museichef för Regionmuseet i Kristianstad, ni är mitt uppe i ett Erasmus+projekt som innebär att ni ska ”jobbskugga” kollegor i andra länder. Hur gör ni nu när pandemin sätter stopp för era besök?

Anna Hansen Anna Hansen

– Vi har fått mer tid på oss av UHR att genomföra vårt Erasmus+projekt, vilket är jättebra för vi kommer nog inte kunna ”jobbskugga” våra projektpartners som det var tänkt. När det är möjligt kommer vi att resa till varje museum och besöka utställningarna vi är intresserade av. Men diskussionerna med museets personal får vi ta på digital väg. Kan vi inte resa får vi fundera ut andra lösningar.

Design för ökad effekt av informellt lärande är titeln på ert projekt. Vad handlar det om?

– Vi vill "jobbskugga" våra europeiska kollegor för att hitta bra sätt att skapa upplevelsebaserade stationer i våra utställningar där barn och vuxna kan lära sig tillsammans, men med fokus på att även de vuxna ska utveckla sitt lärande. Vi står inför produktion av nya basutställningar, vilket är ett viktigt arbete då dessa ska finnas i museet under 10-20 år. Det är därför viktigt att vi tänker in vuxnas lärande på ett så bra sätt som möjligt redan från början, men även i andra utställningsproduktioner.

– Våra samarbetspartners är större museer med en väl fungerande organisation. Personalen har hög kunskap och kompetens. De har  genomfört större utställningsprojekt och har därför aktuell kunskap och erfarenhet inom de teman vi vill utforska. Eftersom utställningarna har varit öppna för publik så har de också med sig erfarenheter från besökarna som är värdefulla för oss att ta del av.

Vilka museer planerar ni att besöka?

– Ett av dem är Stiftung Stadtmuseum i Berlin som just nu arbetar med att bygga upp en ny utställning för att locka till sig vuxna besökare. Man ska introducera utställningen med modern design och teknik för att väcka engagemang. Vi kommer att titta på vilken teknisk utrustning de använder och hur de har designat rummen. I vårt projekt ingår även EPIC - The Irish emigration museum, Dublin, och Hetscheepvaartmuseum/National Maritime museum i Amsterdam. Men tyvärr har vi inte lika tät kontakt med dem just nu, många museer är i kris på grund av corona och mycket är ovisst.

Mer om programmet Erasmus+

Regionmuseet i Skåne

Regionmuseet i Skåne är en stiftelse med tre huvudmän: Kristianstads kommun, Region Skåne och Skånes hembygdsförbund. Till Regionmuseet Kristianstad hör också Åhus museum, Järnvägs

Senast uppdaterad: 13 maj 2024