"EPALE ger oss information om projekt i Europa"

Hallå där Lena Thorstrand Jansson, lärare på Vuxenutbildningen i Eskilstuna, du och din kollega Karin Rasmus använde er av EPALE när ni genomförde ett Erasmus+projekt. Var det så ni upptäckte plattformen?

Lena Thorstrand Jansson Lena Thorstrand Jansson

– Ja, det var genom vårt projekt En förändrad engelskundervisning – att undervisa engelska i flerspråkiga klassrum som vi upptäckte EPALE. Plattformen är intressant och har ett omfattande material. Men den kan vara svårnavigerad för den oinvigde.

Hur använde ni er av EPALE i ert projekt?

– Vi sökte efter skolor och utbildningscentrum med kunskap om och erfarenhet av Erasmus+. Vi bloggade även via verktyget och efter att projektet var genomfört för att lyssna på föreläsningar och ta del av artiklar.

Verktyget väckte ett stort intresse bland era kollegor, på vilket sätt?

– Vi hänvisade till EPALE vid en av våra presentationer av projektet. Nu har flertalet kollegor börjat att använda EPALE för att söka efter information. Det har i i sin tur lett till en ökad kunskap om projekt i andra delar av Europa som också kan fungera i vår verksamhet. Ett arbetslag på Komvux använder nu EPALE för att hitta en partnerskola inför en ny Erasmus ansökan.

Berätta om ert projekt, varför genomförde ni det?

– Under 2018-2019 har vi arbetat vårt projekt som ska hjälpa oss att modernisera och utveckla vår engelskundervisning. Vi vill anpassa metodiken till vår främsta målgrupp - vuxenstuderande med erfarenheter av undervisning från utomeuropeiska länder. Vi hade ett behov av att lära oss nya metoder så att våra elever kan använda sina teoretiska språkkunskaper tidigt i undervisningen.

– Vi hade också ett behov av att kunna undervisa i strategier för hör- och läsförståelse. Den aktuella målgruppen skulle få möjlighet att tillgodogöra sig strategier som kan komma mer naturligt för studerande som är uppvuxna i Sverige där engelska i princip kan anses fungera som ett andraspråk snarare än ett främmande språk. För att anpassa undervisningen till målgruppens förutsättningar behövde vi lära oss nya metoder för att i högre grad kunna undervisa på engelska utan svenska jämförelser.

– Vi deltog i två fortbildningskurser för engelsklärare som undervisar i engelska som främmande språk i England och hoppades kunna lära oss nya metoder som var anpassade för vår målgrupp genom att delta i fortbildning i ett land som bara använder engelska i undervisningen.

Vilket resultat fick ni?

– Engelsklärarna valde efter sina kurser gemensamt ut metoder som testades på samtliga engelskgrupper på skolan. De nya metoderna bidrar till en förbättrad språkinlärning.  Vi upplever också att projektet har stimulerat samarbetet på skolan mellan olika yrkesroller samt mellan lärare och studenter och ger oss ett nytt internationellt perspektiv på undervisning där vi tydligt ser att vi har mycket att lära av varandra. 

– De lärare som deltog i fortbildning har även förbättrat sina egna språkkunskaper, både från själva kurserna och från möjligheten att spendera en längre tid i England.

Fakta EPALE

The Electronic Platform for Adult Learning in Europe, EPALE, är en digital mötesplats för alla som arbetar med vuxnas lärande i Europa. Du kan nätverka med kollegor i Europa och hitta verktyg för vuxnas lärande. Du hittar fortbildningskurser och samarbetspartners. Du kan också nätverka och dela goda exempel, nyheter, länkar och rapporter.

EPALE

Senast uppdaterad: 13 maj 2024