Så ska Skansen bli en interkulturell resurs

”Vi vill fortsätta utveckla vårt svenska kultur- och naturarv till att bli en interkulturell resurs.” Det säger Ulrika Mebus, chef för Skansens bygg- och fastighetsavdelning. Med hjälp av ett Erasmus+ samarbetsprojekt ska hon och hennes kollegor nå sitt mål.

Skansen är en av Sveriges största institutioner för livslångt lärande som bevarar och sprider landets kulturarv genom byggnader, trädgårdar, traditioner och nordiska djur. 1, 4 miljoner människor besöker friluftsmuseet varje år, 53 procent av dem är internationella gäster.

–  Därför behöver vi spegla svenskheten i ett större internationellt perspektiv. Det är viktigt för det nutida och framtida samhället med människor från många olika kulturer. Vi vill vara en folkbildande och inkluderande plats med livslångt lärande i fokus. Vi bedriver bland annat en omfattande skolverksamhet och tar emot skolklasser under hela året, berättar Ulrika Mebus.

Hon och hennes kollegor genomför nu ett tvåårigt Erasmus+ projekt, ”From local to intercultural - Outdoor pedagogics in the 21th century”, i vilket de utbyter erfarenheter med europeiska kollegor i Polen, Estland och Danmark genom möten och ”jobbskuggningar”.

Konferens och workshops i Polen

Många av projektets planerade besök och aktiviteter har man fått skjuta fram på grund av pandemin. Men de hann med besök i Polen och Estland.

– Vi deltog bland annat i en stor konferens, i workshops och besökte flera friluftsmuseer i Polen. Människorna i landet har varit med om många folkomflyttningar, inte minst under 1900-talet, och museerna har en viktig roll i att förmedla det. Det fick oss att fundera över om vi visar upp en idyll av Sverige och kanske duckar för de svåra berättelserna, berättar Ulrika Mebus.

Som friluftsmuseum har Skansen stor kunskap i hållbarhetsfrågor. Man kompletterar och lagar med material som trä, sten, halm och linolja hellre än att riva och ersätta med nytt.

–Det här är intressant för oss att utveckla och förmedla. Här ligger vi rätt i tiden, vi blir ”hippa” samtidigt som vi bevarar kunskapen, säger  Ulrika Mebus.

Hur stort bidrag fick ni?

– 30 023 Euro fick vi bidrag från Erasmus+.

Vad ska resultatet bli när allt är genomfört?

– Långsiktiga nätverk och samarbeten med europeiska museer för att utöka kunskapen och sammanhanget om ett gemensamt kulturarv. Det blir en viktig start i vår ambition att utvecklas till en internationell arena för kultur- och naturarv.

Vad är största nyttan med projektet?

– Det är det kollegiala utbytet och resultaten som kommer att nå alla delar av museet. Det blir en gemensam plattform när vi planerar kommande års aktiviteter och hur vi tolkar och förmedlar svenskt kulturarv.

Hur kommer ni att sprida ert resultat?

– Resultaten kommer att spridas till allmänheten i pedagogiska visningar, i sociala medier och på webbplatser.

Har du tips till andra som vill starta projekt?

– Museers resurser för verksamhets- och kompetensutveckling är ofta begränsade, speciellt när det gäller internationella utbyten. Då blir stödet från UHR oerhört värdefullt. Den långsiktiga ackrediteringen som numera går att söka gör också att det går att skapa projekt som löper över en längre tid. Det är fantastiskt bra!

– Att starta projekt tar en del tid i början och det behövs vägledning om man aldrig har gjort en ansökan förut. Men prova, det är inte så svårt. Gå på  UHR:s seminarier så får ni jättefin hjälp med att komma igång.

– Se till att ni har stöd från era chefer och att ni får tid till att genomföra projektet.

Erasmus+ mobilitet

I det här programmet kan organisationer som jobbar med vuxnas lärande söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen.

Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt

Senast uppdaterad: 13 maj 2024