Sveriges Pomologiska Sällskap använde tågresan för planering

Redan från början ville Sveriges Pomologiska Sällskap ta tåget till kontinenten för att träffa sina europeiska kollegor. Men hänsynen till miljö och klimat fick stå tillbaka för ekonomin. Först med projektstöd från Erasmus+ blev det möjligt att både resa grönt och samtidigt ta tillvara restiden.

Pomologi är en lära som framförallt förknippas med äpplen och päron, men som egentligen omfattar alla odlade frukter och bär. I Europa finns flera pomologiska sällskap som tillsammans i samarbetet Europom vill öka sin kunskap om pomologi och bevara mångfalden av sorter i Europa.

Europom är också Sveriges Pomologiska Sällskaps samarbetspartner i ett Erasmus+projekt som har som mål att utveckla det europeiska nätverket för kunskapsutbyte inom pomologi.

Erasmus+ gjorde tågresan möjlig

För Sveriges Pomologiska Sällskap började det med upptäckten av en europeisk sammanslutning som höll i konferenser om äpplen där man kunde lära sig mer om olika sorter, berättar Christer Sandberg, medlem i Sveriges Pomologiska Sällskap och kontaktperson för den svenska delen av Erasmus+projektet.

- Första gången vi deltog var i Tjeckien och då flög vi ner med alla äpplen. Det var måttligt roligt med alla kontroller. Andra gången tog jag bilen till Frankrike, men det kändes inte heller bra och var inte särskilt bekvämt. Inför den tredje konferensen, som ägde rum i Belgien, insåg vi att vi kunde söka bidrag för ett mobilitetsprojekt genom Erasmus+. Då hade vi råd att åka tåg.

Deltagare vid ett Europeiskt äppelkonvent i Belgien

Bara fördelar med tåget

Christer Sandberg och hans kollegor använde en resebyrå för att lägga upp resan och boka alla biljetter. Själva kunde de koncentrera sig på projektets innehåll: att besöka sina belgiska kollegor för att få inspiration, kontakter och erfarenhet för att så småningom kunna arrangera ett europeiskt äppelkonvent i Sverige. Tågresan i sig var bara en fördel, menar Christer Sandberg.

- Det var en befrielse att kliva på tåget. Under båda resorna kunde vi planera, diskutera, reflektera och skriva ner. Resan blev både en del av projektet och processen. Vi kände oss också nöjda med att påverka klimatet så lite som möjligt. Vårt miljöengagemang är en naturlig följd av vårt intresse för frukt och bär. I föreningen förlägger vi alltid våra årsmöten inom promenadavstånd från en järnvägsstation.

Äppelkonvent 2022

Målet med Erasmus+projektet – ett europeiskt äppelkonvent i Sverige – har blivit uppskjutet på grund av pandemin och kommer att äga rum hösten 2022.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024