"Ett otroligt verktyg när vi arbetar med våra prioriterade områden och mål"

Åva Gymnasium i Täby utanför Stockholm är en kommunal gymnasieskola med både yrkes- och högskoleförberedande program. Skolan är Erasmusackrediterad och arbetar sedan några år målinriktat med skolutveckling genom internationalisering.

Vi fick en pratstund med Kenneth Dahlgren, ämneslärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet, där eleverna har möjlighet att göra sin yrkespraktik i Spanien och lärarna jobbskugga genom ackrediteringen inom yrkesutbildning.

Hur kommer det sig att ni är en Erasmusackrediterad skola?

- 2018/19 fattade vi på Åva gymnasium ett strategiskt beslut att arbeta mer systematiskt och fokuserat med Erasmus+. I och med att den nya programperioden drog i gång 2020 gavs möjlighet att söka så kallad ackreditering för långsiktig planering och det passade oss utmärkt. Tanken med ackrediteringen är otroligt bra, den ger oss möjlighet att planera och arbeta mer på djupet med våra förbättringsområden. En del i den planeringen är att skolans elever på yrkesprogrammen ska kunna få möjlighet göra sin APL utomlands.

Vad är viktigt att tänka på om man vill söka Erasmusackreditering?

- Det måste vara förankrat i skolledningen och man måste veta vilka förbättringsområden man vill åtgärda. Starta en grupp som arbetar tillsammans med internationalisering och dela upp arbetet mellan medlemmarna i gruppen. Det är jätteviktigt att projektet inte är "personligt" utan alla ska vara utbytbara i organisationen. Arbeta strukturerat!

Vilken är nyttan för elever och lärare?

- Nu kan jag bara svara för oss på Åva, men det är en fantastisk förmån för alla på skolan. Det inspirerar och väcker drömmar och vi har fått ett otroligt verktyg när vi arbetar med våra prioriterade områden och mål. 

Vilka nya yrkesfärdigheter har eleverna fått från sin utlandspraktik?

- Listan kan göras hur lång som helst. Redan ett par veckor efter hemkomst från Spanien hade vi till exempel vår första spanska afton på skolan. Eleverna som gjort utlands-APL arrangerade och undervisade de andra vad det lärt sig på respektive praktikplats i Spanien. Många spanska rätter och drycker blev det!

KennethDahlgren, Åvagymnasium.

Vilka nya kompetenser har lärarna tagit till sig från jobbskuggning utomlands?

- Den kanske största upptäckten vi har gjort är hur de jobbar i serveringen med eleverna på vår samarbetsskola, vilket jag nu praktiserar i min undervisning. Vi har ökat mängden praktiskt arbete med serveringseleverna och de uppskattar det verkligen. I förlängningen kan det göra att fler elever väljer den inriktningen vilket är en stor vinst för oss som skola. Det här har blivit ett jättelyft för programmet och ökat elevaktiviteten.

Det finns ju många aktiviteter ni kan söka finansiering för, till exempel att delta i yrkestävlingar, gå kurser utomlands eller bjuda in experter...

- Det är jättebra att ha alla dessa aktiviteter tillgängliga genom ackrediteringen, så vi kan söka för något vi blir intresserade av eller får ett ökat behov av under resans gång. Varje år söker vi ny budget och kan då avgöra om vi fick den effekten vi önskat genom aktiviteten vi tidigare valt. Fick vi inte det byter vi aktivitet så vi lättare kan nå våra mål.

Vad får ni för respons från eleverna om  utlandspraktiken?

- Jag har ju haft förmånen att jobbskugga under samma period och i samma stad som eleverna haft sin utlandspraktik och häpnade av det jag såg. Det är enormt vad samtliga elever lär sig yrkesmässigt och hur de växer som människor. Jag tror inte man kan förstå det utan att uppleva det själv, vilken boost det ger eleverna och oss lärare.

Och slutligen, vad har ni för planer för 2023?

- Idag är det 16 elever som har gjort utlandspraktik och sju lärare som jobbskuggat under 2022, vilket är vårt första år som ackrediterade.I början på 2023 åker vi ner igen med lärare för jobbskuggning och elever på praktik. Ambitionen för året är att alla yrkesprogram på Åva gymnasium ska erbjuda utlandspraktik. Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet är redan i gång och till hösten arbetar vi för att El- och energieleverna och lärarna ska med på tåget också.

Läs mer

Erasmus+ mobilitet ackreditering

Åva gymnasiums utbyten inom Erasmus, Täby.se

Senast uppdaterad: 13 maj 2024