Internationellt yrkeskunskapscentrum ger skjuts åt batterinäringen

Ett nytt centrum för yrkeskunskaper i Göteborgsregionen ska bidra till rekrytering av rätt kompetens inom den växande batterinäringen. Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, leder tillsammans med enhetschef Frida Andersson arbetet i det fyråriga EU-projektet Voltage, med partners i fyra länder. Vad hoppas de uppnå?

Inom Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av olika typer av samarbeten, både med utbildningssektorn och med varierande branscher. Ett besök på EU-kommissionen i Bryssel för några år sedan väckte även intresset för internationella samarbeten. Utbildningschef Fredrik Zeybrandt berättar:

”Vi är en stor organisation med hundratalet medarbetare och arbetar med samtliga skolformer, inte minst gymnasial utbildning. Kompetens inom utbildning finns således inom regionen. I och med besöket i Bryssel 2018, fick vi upp ögonen för möjligheterna till samarbete inom yrkessektorn, genom Erasmus+ yrkeskunskapscentrum (Centres of Vocational Excellence). Det är ett EU-initiativ där organisationer verksamma inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden kan söka bidrag till samarbeten för att skapa och utveckla europeiska plattformar för yrkeskunskapscentrum.” Han fortsätter:

”Att bilda ett internationellt kunskapscentrum är ett sätt att dela med sig och att själv få in ny kompetens och inspiration från andra. Vi kan det här med samverkan i regionen och med erfarenheterna från fordonsindustrin som har en stark koppling till Göteborg är steget till batterinäringen inte så långt. När vi väl hade börjat tänka i de här banorna fick vi också en hel del pepp och stöd från UHR vilket pushade oss att jobba vidare.”

Tydlig idé gav bra förutsättningar

När Göteborgsregionen började planera för ansökan krävdes naturligtvis motiverade partners. Man utgick från befintliga, upparbetade kontakter och de verksamheter som till slut blev partners i Voltage finns i Turkiet, Tyskland, Portugal och Finland. Alla med en betydande fordonsindustri och intresse i batterisektorn. Enhetschef och tillika projektägare för Voltage, Frida Andersson, berättar:

”Det kändes viktig att samarbetet skulle vara relevant för alla och att samtliga skulle kunna bidra. Dialogen med organisationer i dessa fyra länder gick smidigt och vi ville samma sak. Varje land deltar med två aktörer, en utbildningsorganisation och en branschorganisation, för att säkerställa att projektet är relevant och håller hög kvalitet. Vi i Sverige är projektägare för Voltage och har ansvar för ledning, koordinering och samordning. Nu har vi precis startat upp själva projektperioden och projektet ska hålla på i fyra år.” Hon utvecklar:

”Målet med yrkeskunskapscentret är inte att starta nya utbildningar, utan att stötta befintliga så att de bättre kan anpassa sig till arbetsmarknadens behov. Projektet ska bygga starka partnerskap mellan deltagarna, så att alla aktörer kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter och utveckla batterisektorn i Europa.”

Projektvana underlättade ansökan

Hur gick då själva ansökningsprocessen till? En ansökan om EU-bidrag för ett komplext, flerårigt samarbetsprojekt tillsammans med många aktörer i flera andra länder skriver sig naturligtvis inte själv.

”Här i Sverige togs ansökan fram tillsammans med Business Region Göteborg, Nösnäsgymnasiet i Stenungssund, Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs Tekniska College och VGR”, säger Fredrik Zeybrandt. ”Vi  höll ihop hela ansökningsprocessen och skrev den med input från aktörerna i samarbetsländerna. Det är bra att ha projektvana när man skriven en ansökan, det är många sidor som ska fyllas i och hård konkurrens om EU-medlen.”

Frida Andersson tillägger: ”Vi började arbetet i mitten av april 2023 och skickade in ansökan i juni samma år. Ett knappt halvår senare, i november, blev vi godkända till vår stora glädje.”

Vad händer härnäst?

”Projektet startade den 1 mars 2024 och i april ska vi ha en kick-off i Göteborg”, berättar Fredrik Zeybrandt. ”Det mesta av det fortsatta samarbetet i form av möten och avstämningar kommer ske digitalt, men vi hoppas också kunna ha fysiska träffar i samtliga deltagande länder. Vi har tagit fram gemensamma arbetspaket där olika partnerländer ansvarar för respektive arbetspaket. Inom Göteborgsregionen får projektet stark koppling till arbetet i Teknikcollege GR, som är en samverkansplattform inom teknik och industri.”

Voltage blir en viktig pusselbit i hur vi jobbar för att stärka kompetensförsörjningen för det framväxande batteriklustret i regionen. Självklart kommer det även skapa ringar på vattnet för närliggande industrier", tillägger Frida Andersson. 

Långsiktig effekt önskvärd

Vad har Göteborgsregionen för målbild om fyra år när bidragsmedlen är slut och samarbetet ska avslutas?

”Vi önskar att vi har etablerat en infrastruktur internationellt mellan yrkesutbildningar”, svarar Frida Andersson. ”Och att den finns kvar efteråt! Vi tror att vi kommer ha fått blodad tand och kompetens att driva fler internationella projekt. Och såklart att projektet konkret ska ha gett unga vuxna och lärare bra kompetens.”

Och slutligen – vad är bra att tänka på för den organisation som vill ansöka om att bilda ett Centre of Vocational Excellence? Fredrik Zeybrandt svarar:

  • Arbeta långsiktigt med relationer, till slut blir det rätt läge för att göra saker tillsammans.
  • För komplexa ansökningar som denna; skaffa professionellt stöd kring EU-lingvistiken.
  • Låt de projekt ni drar i gång vara i samklang med det organisationen redan driver och gör.

Mer om Erasmus+ yrkeskunskapscentrum

Senast uppdaterad: 13 maj 2024