Lärorikt och utmanande på yrkestävling i Italien

Virginska gymnasiet i Örebro är en stor gymnasieskola med flera nationella program, varav fyra med yrkesinriktning. Skolan har i många år arbetat aktivt med internationella utbyten och samarbeten, både för lärare och elever, inte minst med stöd från Erasmus+. Vi har samtalat med yrkesläraren Cajsa Rye och Carla Rye, elev på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Innan galamiddagen: Alva Bergsten, Ebba Ekdahl, Anton Rosenberg , Julia Åkerstrand, Emma Nyström och Carla Rye.

På Virginska gymnasiet har man sedan länge sett fördelarna med att erbjuda yrkeselever och lärare möjlighet till kompetensutveckling genom samarbeten med andra länder. Cajsa Rye, som samordnat och även själv deltagit i flera projekt berättar:

”Både restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell- och turismprogrammet jobbar aktivt med många olika utlandsaktiviteter, inom Erasmus+ med APL och yrkestävlingar, men även genom kulturella projekt i Tanzania och Indien. Vi ser det som en stor del av vår utbildning och har alltid haft det som vårt flaggskepp. Många på skolan är engagerade i våra olika projekt, främst yrkeslärare, men även ledningen. Man förstår vikten av det arbete som krävs och de positiva effekter det ger, både för elever och personal. Alla berörs mer eller mindre på en skola som deltar i Erasmus+.”

Stort intresse för kompetensutveckling utomlands

Vilken nytta ser man med att erbjuda elever att förlägga sin APL och genomföra yrkestävlingar utomlands? Och hur är intresset för det bland eleverna? Cajsa Rye är entusiastisk:

”Vi ser att intresset för utlandsprojekten är en stor del av att många söker till våra utbildningar, särskilt hotell- och turismprogrammet som erbjuder 16 veckor APL på Mallorca över sommaren mellan årskurs två och tre. 2024 kommer 21 elever ges den fantastiska möjligheten. För restaurang- och livsmedelsprogrammet är det många som lockas av de tävlingar vi åker på, men även APL på en skidort i Norge eller i Belgien hos en partnerskola vi samarbetar med.” Hon fortsätter:

”Båda de branscherna har en stor internationell tradition och det står i våra examensmål att den internationella infärgningen är viktig då många av våra elever blir en del av en större arbetsmarknad. För våra elever höjs kvaliteten nämnvärt i och med dessa möjligheter och det sporrar dem att vilja utvecklas mer. Sedan är det ju också en jättefin chans för lärare och personal att vidga sina vyer, framför allt genom jobbskuggningar både på företag och på andra yrkesskolor.”

Nya kontakter och erfarenheter

Berätta mer om de yrkestävlingar i italienska Senigallia som några elever deltagit i med stöd från Erasmus+. Vilka moment tävlade de i och hur var upplevelsen?

”De yrkestävlingar vi åkt på i flera år med eleverna från restaurang- och livsmedelsprogrammet arrangeras av en europeisk hotell- och restaurangförening. De erbjuder alla möjliga tänkbara tävlingsgrenar inom hotell, service, kök och konditori, samt bar och barista”, berättar Cajsa Rye. ”År 2023 valde hotell- och turismprogrammet att följa med och sammanlagt åkte tre elever från varje programinriktning. Eleverna tävlar i lag tillsammans med andra nationer. Därmed blir samarbete, språk och kultur en lika viktig del som de praktiska tävlingsmomenten”.

Tävlingen i Italien pågick i en vecka och för eleven Carla Rye som deltog i en av kockgrenarna kallad ”Dechatlon”, en tiokamp i matlagning, var det mycket som gjorde intryck:

Carla Rye Virginska gymnasiet.

 ”Jag tycker att jag pushade mig lite extra då jag visste att vi hade ett väldigt tydligt mål att nå. När man tävlar i lag vill man ju heller inte svika någon genom att inte kunna sin sak. Det var både lärorikt och utmanande”. Hon fortsätter:

”Det var också roligt att arbeta med annorlunda livsmedel. Man kan tro att en svensk kyckling är likadan som en italiensk, men det är den inte! Detsamma gäller andra livsmedel som smör och grönsaker. Det var också kul att jobba i lag och jag förstod på riktigt hur viktigt det är med språk. En i vårt lag kunde inte så bra engelska vilket försvårade kommunikationen.”

Utöver själva tävlandet uppskattade Carla Rye att hon under tävlingsfri tid kunde gå och titta på andra elever som tävlade i olika grenar och fick insikt i hur andra jobbar. Sen är det alltid härligt att få resa till Italien mitt i dystra november och träffa en massa andra ungdomar som utbildar sig till samma som en själv. Man får många bra kontakter i Europa.”

Förutom Carla Rye deltog fem andra elever från Virginska gymnasiet och med på resan var även fem yrkeslärare som coachade i olika grenar. Ett gemensamt minne för alla är den avslutande galamiddagen för 700 sittande gäster, mitt på ett torg i stadens centrum. ”Men det hade varit bra om det fanns fler än en enda toalett!” skrattar Cajsa Rye som avslutning.

Tre kom-i-gång-tips från yrkeslärare och utvecklingsledare Cajsa Rye

  • Satsa inte för stort till att börja med, utan starta med några få deltagare. En idé är att börja med jobbskuggningar för lärare och sedan utveckla med utlandspraktik och yrkestävlingar för eleverna. Det finns jättemycket hjälp att få från UHR också om du är osäker.
  • Hitta trygga samarbetspartners och vårda de kontakterna väl. Ett enklare sätt att bygga upp ett nätverk är att först hitta en yrkesskola som ni kan ha som samarbetspartner. De brukar då kunna hjälpa till med att hitta företag som är bra APL-platser. En bonus är att ni plötsligt har nya kollegor i Europa att dela erfarenheter med.
  • Det nämns ofta, men jag håller med: var flera som engagerar sig och se till att rektorn är med på spåret. En ensam eldsjäl är sällan ett bra upplägg.

Mer om Erasmus+ mobilitet

Senast uppdaterad: 23 april 2024