Nordplusprojekt gör Halland och Österbotten attraktivare

Osbecksgymnasiet i Laholm och Vamia i Vasa, Finland har under tre år genomfört ett Nordplusprojekt. Elever som läser hotell- och turismutbildningar har jobbat med att främja besöksnäringen i Halland och i Österbotten.

Projektet "Tur och retur – som konsument och producent" syftar framför allt till att främja attraktionskraften för utbildning och arbete inom besöksnäringen i Halland och i Österbotten.

̶   Finland är inte de svenska elevernas förstahandsval när det gäller resmål, men eftersom vi tidigare samarbetat med Vamia föll det sig naturligt. Projektet blev jättelyckat och överträffade elevernas förväntningar, säger Lars Knutsen, Hotell- och turismlärare.

Uppfyllde flera kursmål

De medverkande eleverna studerade besöksnäringen i hembygden respektive hos den andra parten ur ett hållbarhetsperspektiv. Unikt är att det i elevernas närmiljöer finns Unesco-världsarv – Kvarkens skärgård (Finland) respektive Kronborgs slott (Helsingör, Danmark) och Grimeton radiostation (Halland).

̶   I projektplaneringen ingick utveckling av turism på bägge orter. Eleverna studerade världsarven och föreslog hur man kan utveckla dem vidare, säger Monika Hamilton, Hotell- och turismlärare.

I jobbet med projektet ingick många olika delar av elevernas utbildning – de fick till exempel planera och arrangera resorna:

̶   Vi kunde genomföra vår ordinarie undervisning på ett bättre sätt, säger Lars Knutsen. Projektet uppfyllde reella kursmål från de flesta av våra kurser.

Före och efter corona

Innan pandemin bröt ur hann de svenska eleverna besöka Finland vid två veckolånga tillfällen och de finländska eleverna besökte Laholm vid ett tillfälle. I projektplanen ingick även att svenska elever skulle göra APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket några av eleverna gjorde. Men sedan övergick projektet på grund av pandemin till en digital fas.

̶  En lösning blev att eleverna besökte ”sina” världsarv och spelade in guidningar som vi tittade på tillsammans digitalt, säger Monika Hamilton. Det fungerade oväntat bra. Nu kunde dessutom fler lärare och elever delta i de virtuella guidningarna än de som ingick i projektet och samtliga deltagare tyckte det var väldigt inspirerande.

Eleverna pratade engelska och under de digitala träffarna blev det vissa kulturkrockar, som kunde överbryggas:

̶   Trots att vi är grannländer har vi olika kulturer, säger Monika Hamilton. Till exempel tyckte de finländska deltagarna att de var dåliga på småprat. Eleverna fick då ha teamsmöten med varandra utan lärare och förberedde några frågor till varandra innan.

I höst sker ett avslutande möte i Helsingfors där personal som medverkat i projektet ska utvärdera och se hur man kan gå vidare med eventuella nya projekt.

̶   Det här projektet hade inte varit möjligt att genomföra utan bidrag från Nordplus. Vi har fått mycket hjälp av UHR:s handläggare och fått tips på hur man kan tänka när man arbetar digitalt, säger Monika Hamilton.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024