Odlingsprojekt ökar intresset för naturvetenskap och teknik

NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg har startat en hydroponisk odling för att ta reda på hur de kan effektivisera odling och samtidigt förbättra miljön i sin stad. ”Projektet passar för våra program inom naturvetenskap och teknik”, säger rektor Ulrika Assarehn.

– Vi vill väcka engagemanget för miljöfrågor hos våra studenter och få dem att fundera kring hur vi kan förbättra den genom bioteknik. Vi har provat lite olika former av hydroponiska odlingar, bland annat en vertikal odling. Just nu diskuterar vi vilket material som är bäst för att odla på väggar, berättar Ulrika Assarehn.

Hydroponisk odling är inget nytt, man tror att de hängande trädgårdarna i Babylon var hydroponiska. Hydro betyder vatten och ponic är grekiskt och betyder arbeta. Odlingen sker i syrerikt vatten med tillförsel av näringsvätska. Plantorna blir yteffektiva och växer sig stora på kort tid.

Pilotskola för hydroponisk teknik

Skolans fokus ligger på teknik, vetenskap och digitalisering och strävar efter att se möjligheter att arbeta över ämnesområden. Skolan startade 2019 och är pilotskola för hydroponisk teknik.

– Då är kursen i bioteknik en ypperlig ingång för gränsöverskridande samarbete på skolan och det småskaliga partnerskapsprojektet med europeiska kollegor perfekt att använda sig av, säger Ulrika Assarehn.

Erasmus+ småskaliga partnerskap är en möjlighet för mindre erfarna organisationer, organisationer med begränsad kapacitet eller helt nya i Erasmus+programmet att utveckla nätverk över nationsgränserna och nå ut till individer med begränsade möjligheter.

I ett första steg är det skolledare och lärare som är aktiva i projektet på NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg. De fördjupar sig i ämnet klimatförändring och hållbara städer. Studenterna arbetar sedan med digitala system och sensorisk teknik.

Samma problemställningar gemensam nämnare

Skolans samarbetspartners är skolor med äldre elever inom yrkesutbildning; Roskilde tekniske skole i Danmark, Stichting uitwisseling en studiereizen voor het Platteland i Holland, TKNIKA i Spanien, European forum of technical and vocational education and training i Belgien och NTI Vetenskapsgymnasiet i Stockholm.

– Vi startade i november förra året och pandemin påverkar så att vi inte kan ses fysiskt ännu men vi har haft digitala träffar. Det som förenar oss är att vi ser samma problemställningar och vi vill hitta lösningar. Alla kommer att sprida sin kunskap till varandra, säger Ulrika Assarehn.

Vad ska projektet ge för resultat?

– Vi ska veta hur man bygger en hydroponisk odling och kunskap om hydroponiska system. Vi ska ha kunskap om de globala miljömålen .

Vilken är den största nyttan med projektet?

– Vi får ett bra erfarenhetsutbyte och en god samverkan inom programmering och teknik. Bioteknik ska bli en självklar kurs på vår skola och genomsyra andra ämnen. I framtiden tänker vi skala upp till större projekt.

Hur tänker ni sprida er erfarenhet vidare?

– Vi tänker sprida erfarenheter och kunskap vidare till europeiska skolor via olika kanaler och genom samarbete med skolor i Sverige.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Ringa in ert behov så att det blir greppbart att genomföra. Vår idé var spretig i början men när vi tog hjälp av en koordinator hittade vi vårt fokus. Hitta en tydlig konkret aktivitet som ni kan arbeta med.

Fakta om programmet

Erasmus+ småskaliga partnerskap är en möjlighet för mindre erfarna organisationer, organisationer med begränsad kapacitet eller helt nya i Erasmus+programmet att utveckla nätverk över nationsgränserna och nå ut till individer med begränsade möjligheter.

Organisationer som kan söka är verksamma inom områdena skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande.

Erasmus+ småskaliga partnerskap

Senast uppdaterad: 13 maj 2024