Sveriges Ridgymnasium ackrediterad för Erasmus+

Sveriges Ridgymnasium vill ge sina elever de bästa förutsättningarna för att utveckla sitt hästintresse och sin talang samtidigt som de får en gedigen gymnasieutbildning. ”Vi vill också ge dem möjlighet till internationella erfarenheter. Då är den nya långsiktiga ackrediteringen inom Erasmus+ intressant för oss”, säger skolans projektledare Eva Lundgren.

Sedan 2012 erbjuder Sveriges Ridgymnasium sina elever utlandspraktik  och under de senaste fem åren har 230 elever rest ut i Europa via programmet Erasmus+. Det finns 24 praktikplatser per läsår  och samarbetspartners är tävlings- och utbildningsstall i Holland och Belgien.

– Våra samarbetsstall håller mycket hög standard vad det gäller anläggningar, handledare och hästar. Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, gör att våra elever får en möjlighet att träna och utvecklas i sitt yrkeskunnande, bli en del av en yrkesgemenskap och ta chansen att skapa goda kontakter inför framtida jobb, berättar Eva Lundgren.

Skolans vision är att vara det självklara valet för hästintresserade ungdomar och att eleverna ska bli väl förberedda för både det nationella och internationella yrkeslivet.

–  Internationella inslag ska vara en naturlig del av verksamheten både inom yrkesämnen och andra ämnen. Våra elever ska få insyn och förståelse för andra länders kulturer och för sociala och kulturella skillnader, säger Eva Lundgren.

Vilka fördelar ser ni med en långsiktig ackreditering?

– Den ger oss en trygghet i arbetet. Relationen med våra samarbetspartners kan fördjupas, de kan bli mer insatta i vår verksamhet och få kunskap om vad våra elever behöver, vilket ökar kvaliteten i utbildningen. Våra samarbetspartners kan också besöka våra skolor i Sverige för utbildning av elever och personal, det blir ett ömsesidigt utbyte. 

Hur arbetar ni med utbyten för att utveckla kompetensen hos personal och elever?

– Bland annat genom att arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i Europa som kan bredda både profilering och den geografiska spridningen av våra samarbetspartners.

Upplever ni att det var svårt eller lätt att söka den långsiktiga ackrediteringen?

– Med erfarenhet av att ha genomfört flera projekt tidigare så var ansökan om ackreditering ett naturligt steg och som tack vare ett analyserande förarbete i rektors- och ledningsgrupp var förhållandevis enkel att genomföra.

Ackreditering för långsiktig planering

Från och med 2020 kan skolor och utbildningsanordnare inom yrkes- och vuxenutbildning ansöka om Erasmusackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig utveckling genom internationalisering.

Erasmus+ ackreditering för långsiktig planering

Senast uppdaterad: 13 maj 2024