Värdegrundsfrågor viktiga när elever praktiserar i Uganda

Tre gymnasieskolor arbetar tillsammans för att skicka sina fordonselever på praktik till verkstäder i Uganda. Eleverna ska bli bättre mekaniker och utveckla sitt servicetänk men det kulturella utbytet ska också få dem att utvecklas inom värdegrundsfrågor. "Ett av praktikens mål är att minska främlingsfientlighet och ignorans", säger läraren Malin Andersson Olsson.

Praktik för gymnasieelever i Uganda

Den gemensamma praktiken på verkstäder i Jinja och Kampala i Uganda blir en bra bas för lärarna på Viskastrandgymnasiet i Borås, Motorbranschens Tekniska Gymnasium i Göteborg och Kattegattgymnasiet i Halmstad att utgå ifrån när de diskuterar värdegrunder med sina studenter. Eleverna arbetar i lag med personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund och samarbetar för att lösa problem, berättar Malin Andersson Olsson, lärare på Viskastrandgymnasiet i Borås.

De tre skolorna upplever att det finns fördomar och förutfattade meningar om den tekniska nivån, den yrkesmässiga kompetensen och mot samhället i stort i utvecklingsländer. Men kunskap och de personliga relationerna som uppstår slår hål på fördomarna.

Teorier och upplevelser samspelar

Viskastrandsgymnasiet vet sedan tidigare att deras utbyte påverkar eleverna när det gäller dessa strömningar. Det beror till stor del på att eleverna knyter kontakter på ett jämbördigt sätt då det inte handlar om bistånd eller välgörenhet, utan eleverna utbildas av ugandiska mekaniker. Under vistelsen brukar de också besöka en moské, hälsa på i en skola samt hemma hos familjer i Bwaise som är ett av Kampalas största slumområden. Elever och lärare har samling varje kväll då de diskuterar dagen, läser högt ur Jamaica Kincaids roman ”A small place” och försöker koppla de nya erfarenheterna till författarens skildring av postkolonialism.

– Vi stöttar eleverna när det gäller att teoretisera sina upplevelser. Att bara mötas räcker inte fullt ut. Om de inte skaffar sig kunskap och förståelse varför saker och ting ser ut som de gör kan det leda till exotifiering och kulturell appropriering. Vi hjälper eleverna att tänka kring det som upplevs och sätta in det i ett sammanhang, förklarar Malin Andersson Olsson.

Samarbetar kring praktikens genomförande

Skolorna delar på arbetsuppgifter och alternerar dem för att vara bekväma med alla delar i projektet som genomförs via programmet Atlas praktik. Det är många saker att hålla ordning på, då hjälper det att vara fler, menar Malin Andersson Olsson. Alla skolorna har lärare på plats under praktikperioden. Det möjliggörs genom att de har skapat väl utvecklade system som ska täcka upp och kompensera för de lärare som är frånvarande under projektperioden.

– Vi vill inte skicka eleverna till Uganda på egen hand och en enskild skola skulle inte kunna avvara så många lärare som krävs för att genomföra praktiken. Våra skolor betalar för lärarnas kostnader så det skulle också bli en dyr historia om vi inte delade på ansvaret, säger Malin Andersson Olsson.

Initiativförmåga och företagsamhet utvecklas

De verkstäder som eleverna praktiserar på har inte som på de flesta svenska verkstäder moderna verktyg och fri tillgång till reservdelar. Behovet av nya idéer, kreativitet och problemlösning blir därför central under praktiken. I verkstäderna lagar eleverna olika typer av fordon, allt från personbilar till motorcyklar, men framförallt tyngre fordon som traktorer och lastbilar.

– De vanligaste uppgifterna är att utföra service, byta olja, laga bromsar men det finns en uppsjö av problem att lösa. Vissa elever får arbeta med jordbruksmaskiner ute på fält. Då kan det hända att de får sova över natt på plats där maskinerna finns, berättar Malin Andersson Olsson.

Hela skolan nyttjar praktiken

På Viskastrandsgymnasiet används elevernas erfarenheter från utlandspraktiken i många led. Lärare använder sig av elevernas blogg i undervisningen både för att arbeta mot ämnesplanerna i samhällskunskap och religion, men även för att arbeta mot värdegrund och examensmål i de andra kurserna. Engelskalärarna tar vara på elevernas erfarenheter när de diskuterar levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Hur förbereder praktiken eleverna på att leva i ett internationellt samhälle?

– Jag upplever att världen öppnas för dem tack vare att de får chansen att delta i praktiken. De får upptäcka hur det finns många gemensamma nämnare och att det går fort att lära sig nya system för arbetet. De skapar relationer, det är inte ovanligt att de blir hembjudna till sina kollegor eller att kollegorna kommer till elevernas boende och umgås med dem. Många av de som arbetar i ledningsgrupperna på företagen är européer som har utlandsplaceringar under kortare eller längre perioder. Detta visar eleverna att det finns goda möjligheter att söka utlandstjänster i framtiden.

Vilken är den största nyttan med er praktik?

– Oavsett var vi bor på jorden har människor liknande behov och drömmar. Detta är insikter som sprids över alla våra tre skolor, i elevernas bekantskapskrets och på deras svenska praktikplatser. De stora förändringarna sker inte i klassen eller i skolan utan i fikarummen på deras framtida arbetsplatser. Utbytet blir en lärdom för livet.

Fakta om Atlas praktik

Atlas praktik är en möjlighet för elever till arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats i ett annat land. Utlandspraktiken kan ge såväl yrkesmässig utveckling som kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper. Skolor och organisationer kan söka bidrag för att kunna erbjuda sina elever APL utomlands. Elever på gymnasieskolans yrkesprogram eller gymnasiesärskolan samt studerande på yrkesvux kan genomföra sin APL på en arbetsplats med koppling till utbildningen.

Mer om Atlas praktik

Senast uppdaterad: 13 maj 2024