UHR deltar i Eurostudent 7 – enkätundersökning om studenter i Europa Regeringen har gett UHR i uppdrag att svara för det svenska deltagandet i Eurostudent 7 – en stor enkätundersökning som ska jämföra de ekonomiska och sociala villkoren för studenter i Europa 2018-2021. UHR ska bland annat medverka vid utformningen av den gemensamma europeiska undersökningen och svara för genomförandet av den svenska delen. Centrala studiestödsnämnden (CSN) och UHR ska tillsammans dels analysera och tolka resultatet av enkätundersökningen inom det studiesociala området, dels se till att sprida resultaten av den internationellt jämförande undersökningen. Att uppdraget även i år går till UHR beror på att myndigheten har ett övergripande uppdrag att främja arbetet med breddad rekrytering till högskolan. Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor svarar för genomförandet av Eurostudent 7.

Hur ser studenternas ekonomi ut? Arbetar de vid sidan av sina studier? Hur bor de?
Hur ser deras familjeförhållanden ut? Dessa och många andra frågor belyses genom den omfattande undersökningen Eurostudent VI. Syftet med undersökningen, som genomförs för sjätte gången, är att ta reda på hur det är att vara student i Sverige och i Europa. Totalt deltar 26 länder. Svaren på frågorna som ställs i undersökningen ska ge svar på vilken betydelse studenternas sociala och ekonomiska situation har för studenternas möjligheter att starta och fullfölja sina utbildningar.

Undersökningen består av en digital enkät som skickades till alla studenter vid svenska universitet och högskolor våren 2016.

Studenternas svar och e-post är skyddade av sekretess enligt 7 § offentlighets- och sekretessförordningen(2009:641) jämfört med 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Eurostudent V
Cirka 5 000 studenter deltog i den förra undersökningen, Eurostudent V, som genomfördes 2013-2014. Länk till rapporten (på engelska) finns längst ner på sidan . Svenska utdrag på tema ekonomi, bostad, funktionshinder och studenternas tidsanvändning publiceras successivt.

Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvarat för insamlingen av uppgifter åt Universitets- och högskolerådet.

Kontaktperson: Erica Finnerman, telefon 010-470 03 00,
e-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 21 februari 2019