I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter - judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer (urfolk). Universitets- och högskolerådet (UHR) arbetar med det minoritetspolitiska målet som en del av Sveriges arbete med att värna de mänskliga rättigheterna.

Målen för minoritetspolitiken är att:

  • ge skydd för de nationella minoriteterna,
  • stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande
  • stödja de historiska minoritetsspråken så att de känns levande.

De fem nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska med erkända varieteter.

Utbildningar i nationella minoritetsspråk

  • Finska: Stockholm, Umeå och Uppsala universitet
  • Jiddisch: Lunds universitet    
  • Meänkieli: Umeå universitet
  • Samiska: Umeå och Uppsala universitet
  • Romani chib: Södertörns högskola

Allmän information om studier hittar du på webbplatsen Studera.nu.

Material

UHR:s filmsatsning Hjärtespråk för sociala medier. Filmerna finns på de nationella minoritetsspråken sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska.

UHR:s undervisningsmaterial "Välkommen till högskolan!” som innehåller film och lektionshandledning för dig som är lärare och vägledare inom grundskolan, eller som arbetar inom högskolan med breddad rekrytering och information om högskolestudier. Filmen finns textad på de nationella minoritetsspråken.


Uppföljning och återrapportering

UHR har i uppdrag att följa upp, analysera och redovisa internt och externt riktade insatser utifrån minoritetspolitikens mål.

Läs mer om hur UHR främjar nationella minoriteter och se de återrapporteringar som lämnats.

Studie om minoritetsungdomars syn på högskolestudier

Gymnasieungdomar från de judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska minoriteterna har för första gången intervjuats i mindre fokusgrupper om hur de ser på högskolestudier. UHR rekommenderar i rapporten alla lärosäten att ha en minoritetspolitisk strategi och ger förslag på vad en sådan kan innehålla.

Här kan du läsa rapporten "Vad kan den svenska högskolan göra för ungdomar från Sveriges nationella minoriteter?".

Utbildningsstatistik om nationella minoriteters språk och kultur

UHR presenterar statistik om utbildningar inom de nationella minoriteternas språk och kultur sedan 2015.

Rapporter

Högskoleutbildning i nationella minoriteters språk och kultur - vad har hänt? Rapporten ger en återblick på läsåren 2008/09 till 2016/17.

Samråd

UHR deltar tillsammans med Folkbildningsrådet, Skolforskningsinstitutet, Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och UKÄ (Universitetskanslersämbetet), i samråd med de fem nationella minoriteterna.

Syftet med samråden är att stärka de nationella minoriteternas inflytande och vägleda myndigheterna i deras arbete med att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Minoritetspolitiken och lagstiftning

Den svenska minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteternas språk och kulturer. Du kan läsa mer om Sveriges minoritetspolitik på webbplatsen minoritet.se och på Länsstyrelsen Stockholms webbplats.


Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta utredare Matilda Björn, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR.

Senast uppdaterad: 29 april 2021