Konferensen om Europauniversiteten 2024 - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Konferensen om Europauniversiteten 2024

Europauniversiteten i Sverige – deras påverkan på svensk högre utbildning och vägen framåt.

När: 3–4 juni 2024.
Var: På Lunds universitet, Lund.
För vem: För dig som har en ledande eller strategisk roll i arbetet med Europauniversitetsinitiativet och EU:s universitetsstrategi, på ett lärosäte eller relevant myndighet. Konferensen vänder sig till hela högskolesektorn oavsett deltagande i Europauniversitet.
Avgift: Konferensen är avgiftsfri, men oanmäld utebliven närvaro debiteras med 1000 kronor.
Kontakt: EUI-2024@uhr.se