NUAK är en samproduktion mellan Ladokkonsortiet och Universitets- och högskolerådet och utgör en arena för kompetensutveckling och omvärldsbevakning för studieadministrativ personal på landets lärosäten. 2021 är konferensen digital med valbara pass.

NUAK_753x424 .jpg

Välkommen till NUAK-veckan 25–28 oktober

Årets NUAK är kostnadsfri och digital för att ge fler möjlighet att delta. Du behöver vara anmäld för att kunna ta del av de föreläsningar och seminarier som du är intresserad av. Anmälan till NUAK 2021 stängdes den 12 oktober.

Program

Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

NUAK har arrangerats sedan 2009 med fokus på frågor inom antagning, studiedokumentation och examen och rymmer även ett mer generellt perspektiv mot planering, uppföljning och systemförvaltning. 

Konferensen utgör en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med utbildningsadministration i olika roller. Under konferensen ges utrymme för reflektioner kring hur de administrativa insatserna påverkas av det omgivande samhällets förändringar och förväntningar.

Föreläsningar och seminarier anknyter på olika sätt till administratörernas vardag, och tanken är att du som deltar ska få nya idéer och inspiration, men också konkreta verktyg och kunskaper. 

För vem?

Konferensen riktar sig till verksamma inom utbildningsadministration vid universitet och högskolor såsom handläggare, funktionsansvariga och chefer och brukar locka 500 deltagare. Även andra grupper, till exempel utredare med ansvar för planerings- och uppföljningsfrågor och systemutvecklare, har utbyte av att delta. 

 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021