NUAK är en samproduktion mellan Ladokkonsortiet och Universitets- och högskolerådet och utgör en arena för kompetensutveckling och omvärldsbevakning för studieadministrativ personal på landets lärosäten.

25–28 oktober 2021

Hösten 2021 blir konferensen digital, med valbara programpunkter under ett antal teman. Anmälan öppnar i slutet av sommaren. 

Bakgrund och syfte

NUAK har arrangerats sedan 2009 med fokus på frågor inom antagning, studiedokumentation och examen och rymmer även ett mer generellt perspektiv mot planering och uppföljning och systemförvaltning. 

Konferensen utgör en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med utbildningsadministration i olika roller. Under konferensen ges utrymme för reflektioner kring hur de administrativa insatserna påverkas av det omgivande samhällets förändringar och förväntningar.

Föreläsningar och seminarier anknyter på olika sätt till administratörernas vardag, och tanken är att du som deltar ska få nya idéer, inspiration och insikter. Hösten 2021 kan vi exempelvis blicka tillbaka på mer än 18 månaders distansarbete, något som kommer att avspeglas i programmet. 

Målgrupp

Konferensen riktar sig till verksamma inom utbildningsadministration vid universitet och högskolor såsom handläggare, funktionsansvariga och chefer och brukar locka 500 deltagare.  Även andra grupper, till exempel utredare med ansvar för planerings- och uppföljningsfrågor och systemutvecklare, har utbyte av att delta. 

Anmälan öppnar efter sommaren 

Markera vecka 43 i kalendern redan nu. 

Senast uppdaterad: 9 juli 2021