Europauniversitet – ett europeiskt utbildningsområde 2025

Europauniversitet ingår i EU-kommissionens vision om en European Education Area – ett gemensamt europeiskt utbildningsområde – till år 2025. Visionen lanserades efter EU-toppmötet i Göteborg 2017 och innebär att lärande, studier och forskning inte ska begränsas av landgränserna i Europa.

Det nya utbildningsområdet ska göra det möjligt för en ny generation EU-medborgare att samarbeta över språk- och landsgränserna och utveckla en stark europeisk identitet.

Syftet med European Universities eller Europauniversitet är att höja kvaliteten i den europeiska högre utbildningen och bidra till inkludering och stärkt konkurrenskraft. Satsningen innebär att universitet i olika europeiska länder samarbetar tvärvetenskapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika framtidsfrågor och samhällsutmaningar. Studenter och anställda kan röra sig fritt mellan lärosätena som ingår i en allians. Studenter kan skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten. Genom programmet Erasmus+ får studenter och anställda finansiering för utbytesperioderna i de andra länderna.

UHR är nationellt programkontor för utbildningsdelen av Erasmus+ och har informationsansvar för Europauniversitet i Sverige. Satsningen administreras och handläggs av EU-kommissionen i Bryssel. UHR samordnar även ett nätverk för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024