Lyssna

Högskolepedagogisk utveckling

UHR har valt att samla resurser och information för de två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning under begreppet Högskolepedagogisk utveckling. 

Högskolepedagogiskt lyft

Inom detta uppdrag ska UHR främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Myndigheten ska bland annat ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå och fördela medel för utvecklingsinsatser. 

Kvalitet i distansutbildning 

Inom detta uppdrag, som pågick 2021–2022, genomförde UHR en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Syftet var att främja utvecklingen av lärosätens långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning.

hpu.uhr.se hittar du både gemensamma resurser för de båda uppdragen, och information som rör vart och ett av uppdragen.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023