Hur upplever studenter från nationella minoriteter sin studietid? Hur kan vi bli bättre på att främja så att fler känner sig inkluderade under sin studietid? Arbetar du med att bredda rekryteringen och deltagandet inom utbildningssektorn, välkommen!

Nu startar UHR en webbinarieserie om breddad rekrytering och breddat deltagande. Temat på det första webbinariet är situationen för studenter som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Rapporten “Högskolestudier ur ett nationellt minoritetsperspektiv” presenteras i ett samtal med efterföljande frågestund.

Välkommen att anmäla dig till det första webbinariet om “Situationen för studenter från nationella minoriteter”. Du gör din anmälan senast 12 februari.

Till anmälan, sker på en extern webbplats. 
När anmälan är genomförd får du en bokning med möteslänk i din kalender.

Om webbinarieserien Kvalitetsdrivet

Den vänder sig till dig som jobbar med breddad rekrytering och breddat deltagande - som medarbetare eller beslutsfattare vid lärosäte, myndighet eller intresseorganisation. Syftet är att öka kunskapen inom olika frågor som rör breddad rekrytering och breddat deltagande för att tillsammans utveckla och driva på vårt gemensamma kvalitetsarbete. Vi vill även ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och ökad dialog.

Kommande webbinarium den 20 mars kommer ta upp möjligheten att använda verktyg för mål och uppföljning av breddad rekrytering. Mattias Renehed från Ladokkonsortiet berättar om Bak- och framgrund som är ett system som hämtar data ur flera olika register på SCB. 

Läs mer och anmäl dig till webbinariet den 20 mars på Kvalitetsdrivets sida

Arrangör

UHR, kvalitetsdrivet@uhr.se