Samtliga europeiska länder har blivit bättre på att integrera hållbarhetsteman i sina läroplaner. Men det brister i specifikt stöd, vägledning och kompetensutveckling för lärare och skolledare.

Elever i ett klassrum, jordglob i förgrunden. Foto: Scandinav Foto: Scandinav

Eurydikenätverket har undersökt i vilken utsträckning lärande för hållbar utveckling ingår i läroplaner och kursplaner i europeiska skolor. Får lärare och skolledare tillräcklig utbildning, vägledning och stöd för att kunna organisera och undervisa om hållbarhet på ett effektivt sätt med anpassade undervisningsmetoder?

– Det är inte enkelt att jämföra läroplaners och kursplaners innehåll med andra europeiska länder, säger Madelen Charysczak, utredare på UHR. En del länder har tydligt formulerat innehåll medan exempelvis Sverige lämnar större utrymme till lärarprofessionen att tolka styrdokumenten och omsätta dem i sin undervisning.

Svenska styrdokument innehåller de hållbarhetskompetenser som EU eftersträvar, men exempelvis Spanien och Portugal beaktar hållbarheten ännu bredare i sina formulerade undervisningsinnehåll.

– Rapporten utvärderar inte resultat, säger Jenny Lindström, utredare på UHR. Och även om Sverige har relevant innehåll i styrdokument och möjlighet till kompetensutveckling, så konstaterade Skolinspektionen år 2022 att 27 av de 30 granskade skolorna kan utveckla sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Se Eurydike-rapporten ”Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools”

Länkar

Flera program som UHR administrerar ger svenska skolor möjligheter att samarbeta med skolor i andra länder. Se mer på Utbyten.se

Rådets rekommendation om lärande inför den gröna omställningen och en hållbar utveckling: Publications Office (europa.eu)

GreenComp - EU:s ram för hållbarhetskompetens (pdf)

Skolinspektionens granskning ”Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling” (pdf)

Kontakt

Utredare
Madelen Charysczak
010-470 05 25

Utredare
Jenny Lindström
010-470 03 17