Totalt 55 797 personer har antagits till årets sommarkurser vid universitet och högskolor – 28 procent fler jämfört med sommaren 2023. Det är samtidigt nära 24 procent fler antagna än det tidigare rekordet från pandemiåret 2021, då 45 172 fick plats på sommarkurserna.

Studenter ligger på gräsmatta utanför ett universitet. Foto: Eva Dalin Foto: Eva Dalin
Antalet behöriga sökande vid första urvalet till årets sommarkurser är 75 312 – en ökning med nästan 20 procent jämfört med förra året. Samtidigt ökar antalet utbildningar i sommar med drygt tio procent, från 715 till 790 kurser och program.

Totalt 24 lärosäten har ökad antagning i sommar

Örebro universitet har den största ökningen av antalet antagna både i relativa tal – 110 680 procent – och i faktiska tal med 5 534 fler antagna, från 5 i fjol till 5 539 nu i sommar. Men ökningen beror på att Örebro universitet har utökat utbudet från en till 18 kurser. 
 

Universitet/högskola

ST 2024

ST 2023

Ökning i antal

Ökning i proocent

Örebro universitet

5 539

5

5 534

110 680 %

Karolinska institutet

47

7

40

571,4 %

Högskolan i Skövde

1 616

478

1 138

238,1 %

Gymnastik- och idrottshögskolan

372

119

253

212,6 %

Högskolan i Gävle

5 151

2 052

3 099

151,0 %

Kungl. Tekniska högskolan

3 480

1 437

2 043

142,2 %

Högskolan Dalarna

1 365

582

783

134,5 %

Högskolan i Halmstad

1 039

464

575

123,9 %

Umeå universitet

6 101

2 903

3 198

110,2 %

Södertörns högskola

453

234

219

93,6 %

Mälardalens universitet

1 268

854

414

48,5 %

Malmö universitet

1 403

956

447

46,8 %

Enskilda Högskolan Stockholm

131

94

37

39,4 %

Karlstads universitet

721

524

197

37,6 %

Stockholms konstnärliga högskola

49

38

11

28,9 %

Stockholms universitet

10 298

8 162

2 136

26,2 %

Blekinge tekniska högskola

1 393

1 135

258

22,7 %

Linköpings universitet

5 703

4 655

1 048

22,5 %

Göteborgs universitet

6 579

5 487

1 092

19,9 %

Mittuniversitetet

9 991

8 556

1 435

16,8 %

Lunds universitet

5 609

4 807

802

16,7 %

Högskolan Kristianstad

1 786

1 722

64

3,7 %

Högskolan Väst

551

541

10

1,8 %

Uppsala universitet

5 036

5 007

29

0,6 %

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se