När anmälan stängde den 15 mars hade 62 944 personer sökt en eller fler av årets sommarkurser (ST) vid universitet och högskolor – en ökning med 17,2 procent eller 9 238 personer jämfört med sommaren 2023. Historiskt sett den näst högsta noteringen efter pandemirekordet 2021 då 64 747 ville gå sommarkurser.

Tre studenter sträcker ut sig på gräset i en paus från högskolestudierna. Foto: Eva Dalin Foto: Eva Dalin

Totalt 21 universitet och högskolor får fler sökande nu i sommar jämfört med förra året och distansutbildningar står för största delen av det ökade intresset. Örebro universitet har fått den största ökningen både procentuellt och i antal anmälningar. Detta beror dels på att Örebro universitet har ökat sitt utbud från en till 20 kurser, dels på att flera av de nya kurserna har fått många sökande: Kurserna ”Att hantera konflikter” och ”Våld i när relation – teori och prevention” toppar rikslistan med 3 494 respektive 2 832 sökande.

Universitet/högskola

Sökan­de i tid totalt ST 2024

Sökande i tid totalt ST 2023

Föränd­ring i antal ST 2023-ST 2024

Förändring i procent ST 2023-ST 2024

Örebro universitet

11 588

2

11 586

579 300,0 %

Karolinska institutet

100

7

93

1 328,6 %

Högskolan i Skövde

2 826

837

1 989

237,6 %

Kungl. Tekniska högskolan

4 330

1 494

2 836

189,8 %

Gymnastik- och idrottshögskolan

940

407

533

131,0 %

Högskolan i Halmstad

1 984

1 041

943

90,6 %

Högskolan Dalarna

2 766

1 512

1 254

82,9 %

Stockholms konstnärliga högskola

104

58

46

79,3 %

Enskilda Högskolan Stockholm

109

61

48

78,7 %

Malmö universitet

2 978

1 678

1 300

77,5 %

Umeå universitet

10 400

6 317

4 083

64,6 %

Högskolan i Gävle

12 767

8 410

4 357

51,8 %

Karlstads universitet

2 192

1 475

717

48,6 %

Mälardalens universitet

1 589

1 094

495

45,2 %

Luleå tekniska universitet

168

132

36

27,3 %

Blekinge tekniska högskola

1 993

1 651

342

20,7 %

Lunds universitet

10 616

8 900

1 716

19,3 %

Högskolan Kristianstad

8 909

7 876

1 033

13,1 %

Linnéuniversitetet

19 250

17 809

1 441

8,1 %

Uppsala universitet

11 472

10 931

541

4,9 %

Högskolan i Borås

7 508

7 478

30

0,4 %

Kursutbudet ökar med nära tolv procent, från 723 förra sommaren till 809 utbildningar sommaren 2024.

Drygt 62 procent av årets utbildningar i ST 2024 är distansutbildningar, en tydlig ökning jämfört med förra årets notering på 59 procent.

Antagningsbeskeden går ut den 25 april.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se