De nominerade projekten till svenska eTwinningpriset 2024 är utsedda! Sex projekt är nominerade till årets pris i två kategorier.

Som svenskt supportcenter för EU-programmet eTwinning, delar UHR varje år ut Svenska eTwinningpriset.

Priset går till skolor vars lärare utfört ett utmärkt internationellt projekt registrerat på eTwinning-plattformen, där även eleverna med hjälp av digitala arbetssätt samarbetat med varandra över landsgränserna.

I år delas priset ut i två kategorier: eTwinningprojekt – samarbete genom eTwinning på digital väg, yngre barn/elever – förskola till och med mellanstadiet, och eTwinningprojekt – samarbete genom eTwinning på digital väg, äldre elever – högstadiet till och med gymnasiet.

Det slutliga vinnarprojekten offentliggörs i maj och utses av eTwinnings prisjury med medlemmar från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Sveriges lärare och UHR. Prisutdelning sker på de vinnande skolorna i början av juni. Utöver tårta och diplom får den vinnande klassen även ett presentkort på 7 500 kr för att införskaffa material till nya eTwinningprojekt.

Finalisterna i kategorin eTwinningprojekt, yngre barn/elever

  • Åse Gustavsson, Spandeltorpskolan, Karlskrona. ”Read around the world” - ett välplanerat läsprojekt för lågstadieelever med syfte att inspirera och komma i gång med läsningen, genom att läsa böcker från de deltagande länderna.
  • Karolina Berglund, Lottagatans förskola, Solna. ”A common day at preschool!” - barnen på förskolorna lär sig om de olika ländernas vardag i förskolan, bland annat hur förskolan ser ut, uteplatser, och vad man äter. Allt på ett pedagogiskt och välplanerat sätt.
  • Nazrin Mansurzada, Happylands förskola. Huddinge. ”Little People for Big Changes - med hjälp av två maskotar har barnen lärt sig nya ord, bekanta sig med andra länder, få respekt för naturen, att bli medveten om miljön, och om hållbarhet.

Finalisterna i kategorin eTwinningprojekt, äldre elever

  • Sofia Fallgren och Anna-Karin Persson, Slottegymnasiet, Ljusdal. ” Entrepreneurs crossing borders” - elever från de deltagande länderna har utvecklat samarbetsprojekt med lokalt uppdrag med en global vision. Eleverna har skapat internationella miniföretag
  • Gabriela Petre Broman, Rutborgskolan, Lomma. “Dear Europe!” - eleverna lärde känna varandra, blev medvetna om de europeiska värdena, och projektet avslutades med att fira Europa-dagen
  • Maria Glawe, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg. ” Sustainable Poetry 2023” - Sustainable Poetry är ett globalt projekt som stärker barns och elevers röster för en hållbar framtid. Elevernas verk är samlade i en gemensam antologi.