Den som saknar formell behörighet kan få tillträde till högre utbildning i flera europeiska länder genom validering av reell kompetens. Eurydikenätverket fokuserar i en ny rapport specifikt på validering av icke-formellt och informellt lärande. 

I totalt 18 av 37 granskade länder kan studenter som saknar de vanliga behörighetskraven få tillträde till högre utbildning genom validering av icke-formellt eller informellt lärande. Det gäller särskilt i nordiska och västeuropeiska länderna.

Läs mer om rapporten under Eurydikenätverkets studier och rapporter