En av fem studenter vid svenska universitet och högskolor har upplevt diskriminering, kvinnor och studenter med utländsk bakgrund är de mest utsatta. Kön, ålder och etnisk tillhörighet är de vanligaste orsakerna till upplevd diskriminering, enligt den senaste Eurostudentundersökningen.

Nitton procent av de studenter på svenska lärosäten som har svarat på enkätundersökningen Eurostudent 8 känner sig diskriminerade utifrån någon av de svenska diskrimineringsgrunderna.

– Att nära en femtedel bär med sig upplevelser av kränkningar inom ramen för sina studier innebär att det här påverkar mångas vardag, säger Sofia Scholler, utredare på UHR. Och att kvinnor och studenter med utländsk bakgrund oftare känner sig diskriminerade bör tas i beaktande i det åtgärdande arbetet.

Många studenter beskriver upplevelser av diskriminering på praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från handledare, personal och patienter. Det handlar framför allt om etnisk tillhörighet, men även om kön.

Diskriminering kan orsaka avbrutna studier

Det finns ett samband mellan diskriminering och allvarliga funderingar på att hoppa av sina studier. Bland dem som övervägt att sluta studera är det vanligare att ha upplevt diskriminering, än det är bland dem som planerar att fortsätta. Det indikerar att diskriminering kan påverka om studenter slutför sin utbildning eller inte.

– UHR ser behov av förstärkt och utökat arbete kring diskriminering utifrån etnicitet och hudfärg, säger Sofia Scholler. Det är viktigt att lärosätena håller i och utvecklar sitt arbete med aktiva åtgärder.

Eurostudent 8 ger svar om högskolan

Eurostudent är en europeisk enkätundersökning om den sociala och ekonomiska dimensionen av högskolestudier. Den senaste versionen, Eurostudent 8, skickades ut i 27 länder i Europa. Några av frågorna handlar om diskriminering och det är de resultaten som presenteras i UHR:s skrift ”Studenters erfarenheter av diskriminering på svenska lärosäten
– Resultat från Eurostudent 8”

Läs mer om Eurostudent

Kontakt

Utredare
Sofia Scholler
010-470 06 08

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se