"Att anordna ett högskoleprov i höst har alldeles för höga risker ur ett smittskyddsperspektiv. Vår bedömning är att det inte går att genomföra på ett säkert sätt." Det skriver rektorerna för de 21 universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet på SvD debatt.