Ansvaret för högskoleprovet regleras i högskoleförordningen — det är de 21 provanordnande universiteten och högskolorna som har ansvar för lokaler, personal och säkerhet, skriver Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR) i en replik i Dagens industri.

Den 7 augusti fattade Universitets- och högskolerådet (UHR) beslut om att ställa in höstens högskoleprov. Beslutet fattades på grund av risken för smittspridning av coronaviruset och mot bakgrund av att rektorerna för de 21 universitet och högskolor som anordnar provet bedömt att de inte kan garantera säkerheten.

Att ställa in höstens högskoleprov var ett tungt beslut och som generaldirektör för UHR har jag full förståelse för att det väcker besvikelse. Mot bakgrund av den pandemi Sverige och världen befinner sig i och givet de åtgärder som krävs för att undvika ökad smittspridning var det dock ett nödvändigt beslut. Människors liv och hälsa måste gå först. 

Beslutet har väckt kritik från flera håll, bland annat från Jonas Stenberg, vd för ESS group, som i Dagens industri (28/8) skriver att han erbjuder UHR lokaler och personal för provet. UHR välkomnar Stenbergs engagemang för att högskoleprovet ska kunna genomföras, men frågan om lokaler och personal är, enligt den reglerade ansvarsfördelningen, de 21 lärosätenas ansvarsområden.

Ansvaret för högskoleprovet regleras i högskoleförordningen och delas mellan UHR och 21 universitet och högskolor, som är självständiga myndigheter. I högskoleförordningen framgår att UHR ansvarar för att provet tas fram och fattar beslut om resultaten. De 21 provanordnarna ansvarar för att genomföra provdagen, vilket innebär att de har ansvar för att boka lokaler, rekrytera och utbilda provpersonal och för säkerheten under provet.

Det stämmer att Jonas Stenberg har kontaktat UHR om sitt erbjudande. Han har då fått ansvarsfördelningen förklarad för sig skriftligt via e-post och försetts med kontaktuppgifter till de 21 provanordnarna — i första hand de största arrangörerna Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet, men även övriga då högskoleprovet genomförs på 120 orter och ESS group har lokaler över hela landet. Ansvarig avdelningschef på UHR ringde också Stenberg den 25 augusti för att återigen förklara hur ansvarsfördelningen för provet ser ut, med uppmaning att ta kontakt med provanordnarna.

I coronapandemins spår har regeringen föreslagit, och riksdagen beslutat om, en utbyggnad av högskolan som inneburit att tio procent fler studenter har kunnat antas höstterminen 2020 jämfört med hösten 2019. Viktigt att lyfta fram, när intresset för högre studier nu slår rekord, är att det allra viktigaste för att kunna antas till en högskoleutbildning är att den sökande har rätt behörighet. Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse när det är fler sökande än platser till en utbildning, men behörighetskraven måste alltid vara uppfyllda. Till omkring 85 procent av alla högskoleutbildningar råder ingen konkurrens om platser och då antas alla som har rätt behörighet. För den som vill studera redan i höst finns fortfarande utbildningar med lediga platser öppna för sen anmälan på Antagning.se.

Karin Röding
Generaldirektör Universitets- och högskolerådet