Lyssna

Intyg över svensk (gymnasie-)utbildning för utlandsstudier

Om du ska studera utomlands kan det vara bra med ett intyg för grundläggande behörighet för utlandsstudier. På detta intyg skriver vi att du är behörig att studera på högskolan i Sverige.

Vi kan inte intyga att du är behörig att studera på ett visst universitet i ett annat land, utan vi kan bara uttala oss om behörighetsreglerna i Sverige.

Det engelska namnet för intyget är Certificate of Eligibility.

För att vi ska kunna utfärda ett sådant intyg, måste du be oss om det. Det gör du genom att skicka brev eller e-post till oss.

I brevet behöver du skriva:

  • ditt namn och personnummer.
  • adressen du vill ha intyget skickat till.
  • om du behöver intyget skrivet på engelska eller svenska.

Bifoga dessutom kopior av dina gymnasiebetyg.

Skicka brevet och kopiorna till postadress:
Universitet- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm

Du kan också skicka e-post till registrator(at)uhr.se. Då måste du bifoga betygskopiorna som bilagor.

Tänk på att det kan ta upp till 1–2 veckor för oss att handlägga din begäran, så var ute i god tid!

För dig med utländsk gymnasieutbildning

CSN kräver inte längre behörighetsintyg för att kunna bevilja studiemedel till personer med utländsk gymnasieutbildning. Observera därför att UHR inte längre utfärdar intyg för utländsk gymnasieutbildning för utlandsstudier.

Senast uppdaterad: 2 december 2015