Urval och urvalsgrupper

Urval till universitet och högskolor görs i två steg och de sökande placeras i olika urvalsgrupper. Läs mer om vilka förkortningar som används för urvalsgrupperna och hur urvalet går till.

Urval till universitet och högskola

När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Urvalsprocessen sker i två steg.

Urval 1

Vid första urvalet tilldelas platser till behöriga sökande med högst meritvärde. Då skickar UHR ut ett antagningsbesked som de sökande måste svara på.

Urval 2

Det andra urvalet är baserat på hur sökande har svarat på det första antagningsbeskedet. I urval 2 tilldelas de reservplacerade behöriga sökande med högst meritvärde i urval 1 de platser som andra sökande har tackat nej till i urval 1.

Du kan läsa mer om urval och urvalsgrupper på Antagning.se.

Urvalsgrupper

Vilken studiebakgrund den sökande har avgör i vilken urvalsgrupp hen konkurrerar. Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI - Gymnasiebetyg utan komplettering
BF - Betyg från folkhögskola
BII - Gymnasiebetyg med komplettering
HP - Högskoleprov
AP - Tidigare akademiska poäng
AU - Alternativt urval
SA - Sen anmälan
ÖS - Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

Senast uppdaterad: 9 december 2021