Marinmotorteknik

Det här ämnet kommer att upphöra helt i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2025.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om marina motorers och deras drivlinors huvudkomponenter, uppbyggnad och användningsområden, om huvudkomponenternas funktion och hur de samverkar och om de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom underhåll, service, diagnostisering, funktions- och säkerhetskontroll, reparation och nyinstallation av marina motorer, drivlinor och tillhörande utrustningar enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 12 februari 2024