Grönyte- och småmaskinsteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika grönyte- och småmaskiner, deras olika system, komponenter och deras användningsområden samt olika redskap.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom service, underhåll, inspektion, felsökning och reparation av grönyte- och småmaskiner samt olika redskap.

Senast uppdaterad: 1 september 2020