Mobila maskiner – reparations- och systemteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om mobila maskiners olika system och komponenter samt tilläggsutrustningar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och utföra arbetsuppgifter (utifrån fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökrav) inom felsökning och reparationer av komponenter och system i mobila maskiner.

Senast uppdaterad: 1 september 2020