Personbilar – reparations- och systemteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om personbilars och lätta transportfordons olika system och komponenter.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och utföra arbetsuppgifter (utifrån fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökrav) inom service och underhåll av personbilar enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 1 september 2020