Formgivning

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om minst ett material, exempelvis trä, metall, textil, glas eller keramik, och dess egenskaper, om de produktionsformer, bearbetningsmetoder och användningsområden som är specifika för det aktuella materialet, om samspelet mellan material, form, funktion och färg beträffande det aktuella materialet, om miljö- och resursmässiga aspekter på design och materialval, samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom en formgivningsprocess, från en idé till en färdig produkt, och inom presentation av formgivna idéer och färdiga produkter, med avseende på minst ett material exempelvis trä, metall, textil, glas eller keramik, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 10 november 2015