Dryckeskunskap

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika varma och kalla drycker, om olika dryckers råvaror, odlingsområden, framställningsmetoder, ursprung, egenskaper, tillverkningsprocesser, användningsområden och karaktär samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar servering av alkoholhaltiga drycker.  

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets-, miljö- och hygienkraven) inom tillredning och servering av olika varma och kalla drycker, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 10 november 2015