Elektronik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om funktion och egenskaper hos vanligt förekommande analoga och digitala elektronikkomponenter, om funktion och arbetssätt hos mikrodatorer och mikroprocessorer samt om symboler, begrepp, standarder och normer inom elektronikområdet.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom programmering av elektroniksystem och mikrodatorsystem, med hjälp av vanliga programmeringsspråk, samt inom elektronikmonteringsarbete.

Senast uppdaterad: 10 november 2015