Sammanfogningsteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om kälsvetsning, stumsvetsning och rörsvetsning.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om kvalitetsbedömning av resultat och om hur skötsel av utrustning skapar förutsättningar för en driftsäker produktion.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter i fråga om sammanfogning av olika material.

Senast uppdaterad: 10 november 2015