Driftsäkerhet och underhåll

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om strategier, metoder, tekniker, säkerhetssystem och organisationsformer för såväl förebyggande som avhjälpande underhållsarbete i olika typer av enkla och avancerade tekniska utrustningar, samt om de lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om underhållsarbetets betydelse för driftsäkerhet, funktionssäkerhet, kvalitetssäkring och miljöskydd samt om underhållsarbetets betydelse för kostnadsminskningar i samband med driftavbrott och för resursförbrukning, på såväl kort som lång sikt.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom såväl förebyggande som avhjälpande underhåll, inklusive logisk felsökning, av olika typer av tekniska utrustningar, däribland utrustning som används i automatiserade processer.

Senast uppdaterad: 10 november 2015