Elektronik – spårfordon

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om funktion och egenskaper hos analoga och digitala elektronikkomponenter samt hur dessa används i spårfordon.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom komponent- och kretsmätningar, tolkning av mätdata för funktionskontroller och felsökningar, anslutningar och komponentbyten samt kvalitetssäkring och driftsättning av elektroniska applikationer i spårfordon.

Senast uppdaterad: 31 juli 2017