Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om spårfordons system för trafikövervakning, om uppbyggnad, funktion och krav på tillförlitlighet samt om överföring av data mellan spår och system för övervakning i spårfordon.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) avseende säker i- och urkoppling av övervaknings- och säkerhetssystem samt underhåll av systemens ingående komponenter och delsystem.

Senast uppdaterad: 31 juli 2017