Verkstad – spårfordon

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om utrustning, verktyg och material samt om arbetsrutiner, riskbedömningar och säkerhetsföreskrifter i verkstäder avsedda för arbeten med spårfordon.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom elarbeten och mekaniska arbeten i en spårfordonsverkstad.

Senast uppdaterad: 31 juli 2017