Ventilation-installation

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om ventilationstekniska systems uppbyggnad och funktions, om ventilationssystemets betydelse för inomhusklimatet, samt lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) utifrån ritningar och tillhörande handlingar, inom installation, underhåll och funktionskontroll av ventilationssystem.

Senast uppdaterad: 20 september 2018