Ventilation-Plåtslageri

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika komponenter, material och tillverkningsmetoder inom ventilationsplåtslageri, om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen samt om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- kvalitets- och miljökraven) inom ventilationsplåtslageri, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 20 september 2018