För att underlätta överföringen av examensbevis, slutbetyg och andra digitala betygshandlingar från gymnasieskolor och komvux till antagningssystemet NyA i samband med antagning till högskolestudier, har en nationella betygsdatabas, Beda inrättats.

Beda har använts i mer än 20 år och registret används också av Statistiska centralbyrån, SCB, som för Skolverkets räkning hämtar och bearbetar också uppgifter från den nationella betygsdatabasen. 

Anslutna skolor

Vilka gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter som är anslutna till tjänsten framgår av UHR:s webbsida. Där framgår vilken stad eller kommun skolan ligger i och när den anslöt sig. 

Se vilka gymnasieskolor och vuxenutbildare som är anslutna till Beda

Senast uppdaterad: 13 juli 2020