Systemtjänster för lärosäten

Universitets- och högskolerådet ansvarar för förvaltningen av ett antal systemstöd som används inom universitets- och högskolesektorn. Vi kan hjälpa dig med utveckling, förvaltning och systemdrift.