Lyssna

Så arbetar vi med systemförvaltning och systemdrift

Universitets- och högskolerådet genomför större och mindre uppdrag inom verksamhets- och teknikförvaltning.

Förvaltning

Vi utgår ifrån väl förankrade arbetssätt och metoder inom systemförvaltning. Vår förvaltningsmodell bygger på PM3. Genom effektstyrning och agila metoder säkerställer vi kundnytta och kvalité, med fokus på användarnas behov.

Vi kan bistå med kompetens inom förvaltningsledning, kravhantering, förstudier, användbarhet, tillgänglighet och test.

Systemutveckling

Vi arbetar agilt och har kompetens inom både Java och .Net. Vi har även stor vana vid att beställa systemutvecklingstjänster av leverantörer och vi vet vikten av gott samarbete, genomarbetade beställningar, uppföljningar och ständigt förbättringsarbete i samarbete med leverantören.

Systemdrift

Vi tar helhetsansvar för systemdrift av de system som förvaltas.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019