Här hittar du information om de systemstöd vi förvaltar på uppdrag av lärosäten.

Antagningssystemet NyA
Ett system som används för antagning till högskoleutbildning i Sverige.

Nationella betygsdatabasen (Beda)
Beda är ett transportregister som samlar in examen och slutbetyg från gymnasieskolor och komvux för vidarebefordran till antagningssystemet NyA och till SCB.

Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare (Nais)
Ett system för att hantera och samordna förfrågningar av studenter kring särskilt pedagogiskt stöd. 

TentaAdmin
Ett användarvänligt verktyg för tentamensadministration.

Validering- digitalt ansöknings- & administationssystem (Valda)
Valda underlättar valideringen inom Lärarlyftet II.

Senast uppdaterad: 21 december 2016