Här hittar du information om de systemstöd vi förvaltar på uppdrag av lärosäten.

Antagningssystemet NyA
Ett system som används för antagning till högskoleutbildning i Sverige.

Högskoleprovsanmälan
System för provanordnarnas administration av högskoleprovet. Inkluderar också anmälan till högskoleprovet via hogskoleprov.nu.

Nationella betygsdatabasen (Beda)
Beda är ett transportregister som samlar in examen och slutbetyg från gymnasieskolor och komvux för vidarebefordran till antagningssystemet NyA och till SCB.

Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare (Nais)
Ett system för att hantera och samordna förfrågningar av studenter kring särskilt pedagogiskt stöd. 

TentaAdmin
Ett användarvänligt verktyg för tentamensadministration.

Validering- digitalt ansöknings- & administationssystem (Valda)
Valda underlättar valideringen inom Lärarlyftet II.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017