Lyssna

Systemstöd för universitet och högskolor

UHR har i uppdrag att bistå Sveriges lärosäten med tjänster kring service och förvaltning av studieadministrativa system. Här hittar du information om de system vi har hand om i dag.

Antagningssystemet NyA
Antagningssystemet för högre utbildning som används av nästan alla Sveriges universitet och högskolor. Inkluderar bland annat webbanmälan på Antagning.se och Universityadmissions.se.

Högskoleprovsanmälan
System för provanordnarnas administration av högskoleprovet. Inkluderar också anmälan till högskoleprovet via hogskoleprov.nu.

Nationella betygsdatabasen (Beda)
Beda är ett transportregister som samlar in examen och slutbetyg från gymnasieskolor och komvux för vidarebefordran till antagningssystemet NyA och till SCB.

Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare (Nais)
Nais används för att hantera och samordna ansökningar om särskilt pedagogiskt stöd från studenter med varaktig funktionsnedsättning.

Studenthälsa.se
Portalens mål är att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan studenthälsovården vid universitet och högskolor så att studenterna i högskolan på ett effektivare sätt kan ta del av de samlade erfarenheter som finns inom studenthälsovården.

TentaAdmin
TentaAdmin är ett verktyg för att administrera tentamenstillfällen, inklusive hantering av lokaler, tentamensvakter och tentander.

Validering- digitalt ansöknings- & administationssystem (Valda)
Valda är ett ärendehanteringssystem för att hantera lärosätenas validering i Lärarlyftet II och för bedömningen av blivande yrkeslärares yrkeskompetens.

Senast uppdaterad: 31 januari 2024