NyA är ett system som används för antagning till högskoleutbildning i Sverige. Via webbplatsen Antagning.se/Universityadmissions.se kan man söka utbildningar vid i princip alla svenska högskolor.

Systemet hämtar in gymnasiebetyg och akademiska meriter från den nationella betygsdatabasen Beda och från de olika högskolorna. Antagningshandläggare på Universitets- och högskolerådet och på högskolorna granskar, registrerar och bedömer de sökandes meriter.

Systemet kan också maskinellt bedöma behörighet och räkna fram ett meritvärde utifrån behörighetsmodeller och meritvärderingsmodeller i systemet. När samtliga sökande blivit bedömda antas eller reservplaceras behöriga sökande och obehöriga sökande blir strukna. Denna antagning, reservplacering och strykning sker i två maskinella urval. De antagna och reservplacerade sökande skickas därefter till Ladoksystemen vid aktuella högskolor.

Senast uppdaterad: 21 december 2018