Beda är ett transportregister som samlar in examen och slutbetyg från gymnasieskolor och komvux för att vidarebefordra dem till antagningssystemet NyA och till SCB.

Beda samlar in examen och slutbetyg från gymnasial utbildning och levererar dem till antagningssystemet NyA som används för antagningen till svenska universitet och högskolor. Beda levererar också betygsdatan till statistikmyndigheten Statistiska centralbyrån (SCB) för statistikbearbetning åt Skolverket.

Universitets- och högskolerådet sköter både verksamhets- och teknikförvaltningen av Beda, allt från kravsamordning till utveckling. UHR är systemägare i förvaltningsorganisationen. Gymnasieskolorna betalar inte för anslutning till Beda.

Senast uppdaterad: 11 februari 2020