Beda är ett transportregister som samlar in examen och slutbetyg från gymnasieskolor och komvux för vidarebefordran till antagningssystemet NyA och till SCB.

Universitets- och högskolerådet sköter både verksamhets- och teknikförvaltningen av Beda, det vill säga allt från kravsamordning till utveckling. Gymnasieskolorna betalar inte för anslutning till Beda och ingår heller inte i något förvaltningsråd som annars är vanligt för Universitets-

Universitets- och högskolerådet är systemägare och avdelningen för systemförvaltning och systemdrift ansvarar för hela den tekniska förvaltningen.

Beda samlar in examen och slutbetyg från gymnasial utbildning och levererar dem sedan till antagningssystem inom universitet och högskola.

Dessutom levereras alla betygsdokument till SCB för statistikbearbetning åt Skolverket.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019