Högskoleprovet ges två gånger per år och är öppet för alla. Provresultatet kan användas för att söka till högskolan och ungefär en tredjedel av de som antas till universitets- och högskolestudier i Sverige kommer in på sitt högskoleprovsresultat.

Universitets- och högskolerådet äger och förvaltar högskoleprovets två webbplatser:

  • Högskoleprov.nu (HP-anmälan) där provdeltagare anmäler sig och betalar den avgift som krävs för att få genomföra provet
  • HP-admin där handläggare på lärosäten administrerar lokaler, personal och provdeltagare samt skickar placeringsbesked till personalen och kallelser till provdeltagare

Representanter från universitet och högskolor ingår i ett förvaltningsråd som hjälper systemansvarig med prioritering av förvaltningsåtgärder. 

Senast uppdaterad: 2 december 2015